CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul Președintelui Nicolae Timofti cu prilejul Zilei Suveranității Republicii Moldova

Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti, a transmis astăzi, 23 iunie a.c., un mesaj cu prilejul Zilei Suveranității.

Vă prezentăm textul mesajului:

 

„Dragi cetățeni,

Această zi este una semnificativă din perspectiva construcției statului suveran și independent Republica Moldova. Acum 26 de ani, în contextul unui proces ireversibil de destrămare a imperiului sovietic, republicile unionale porneau pe calea suveranității și a independenței. La 23 iunie 1990, și Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova de legislatura a douăsprezecea, adoptă Declarația despre Suveranitate, care exprima dorința poporului. Se întâmpla pe fondul mișcării de Eliberare Națională, la aproape un an de la adoptarea legilor despre Limba de stat și Grafia latină. Țara cucerea, concomitent, suveranitatea și identitatea națională, cu aceeași intensitate politică și spirituală. Erau decizii curajoase, care schimbau nu doar statutul, dar și destinul Republicii Moldova.

Republica Moldova este un stat suveran. Suveranitatea RSS Moldova este unica și necesara condiție a existenței statalității Moldovei ”;  ”RSSM este un stat unitar și indivizibil”. Sunt doar câteva axiome sacramentale din textul Declarației de Suveranitate, care, totodată, stipula supremația legilor naționale pe întreg teritoriul țării. Declarația de Suveranitate a fost precursoarea Declarației istorice de Independență, care a trezit conștiința noastră națională.

De atunci, în Republica Moldova, au crescut generații pentru care acronimul U.R.S.S. nu se mai asociază cu o super-putere, dar este o sintagmă din manualul de istorie, drept confirmare a unei ideologii false și a unui regim totalitar. Este perioada în care țara noastră încearcă să-și determine, în mod suveran, politica internă, vectorul extern, partenerii de dezvoltare.  

Cu acest prilej, doresc să reconfirm,  că procesul apropierii de Uniunea Europeană rămâne  un obiectiv prioritar al statului suveran Republica Moldova. Totodată, sunt bucuros să constat că aniversarea a 26-a a Suveranității aproape coincide cu o perioadă extrem de importantă pentru viitorul țării noastre - intrarea deplină în vigoare a Acordului de Asociere și Liber Schimb dintre UE și Republica Moldova. Eveniment simbolic, care se va produce la 1 iulie 2016.

Dragi cetățeni,  

Cu prilejul celebrării Zilei Suveranității, Vă urez fericire, prosperitate, împliniri. Să ne bucurăm și să muncim, împreună,  pentru un viitor liber și demn pentru fiecare dintre noi. Principiile suveranității ne permit,  să ne autodeterminăm, în mod conștient,  prezentul și să gândim, de sine stătător,  drumul pe care să-l urmăm.

Vreau să  vă asigur de un adevăr axiomatic  -  izvorul şi purtătorul Suveranităţii este Poporul!”