CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Kazahstan, Nursultan Nazarbaev

EXCELENŢĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Kazahstan, împreună cu urări de pace şi prosperitate continuă pentru poporul kazah.

Am ferma convingere că dialogul bilateral de prietenie şi bună înţelegere, care a stat tradiţional la baza relaţiilor dintre statele noastre, va contribui la dezvoltarea şi extinderea și pe viitor a cooperării dintre Republica Moldova şi Republica Kazahstan, în beneficiul ambelor ţări şi popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.