CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului János Áder, Președintele Republicii Ungaria

Excelență,

Cu ocazia celebrării Zilei Naționale a Ungariei ‒ Ziua Sfântului Ștefan, cu plăcere Vă adresez, în numele Republicii Moldova și al meu personal, cordiale felicitări, însoțite de sincere urări de pace și prosperitate continuă pentru poporul maghiar.

Mă bucur să constat plenitudinea relațiilor dintre Republica Moldova și Ungaria, de natură strategică, aspect confirmat de intensitatea dialogului nostru politic, a cooperării economice și a relațiilor interumane.

Folosesc acest prilej pentru a exprima încă o dată gratitudine pentru sprijinul acordat țării mele în implementarea reformelor interne, precum și pentru susținerea consecventă în avansarea graduală a Moldovei pe calea modernizării.

Totodată, doresc să Vă asigur de recunoștința noastră pentru asistența valoroasă pe care ne-o oferă Ungaria în lupta cu pandemia de COVID-19 și de înalta apreciere pentru acest gest de solidaritate, manifestat într-o perioadă dificilă pentru țara mea.

De asemenea, reiterez determinarea fermă a Republicii Moldova de a dezvolta și extinde Parteneriatul strategic dintre statele noastre în toată paleta de cooperare, în beneficiul ambelor popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate și succes în îndeplinirea atribuțiilor ce Vă revin, precum și bunăstare tuturor cetățenilor maghiari, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații.