CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Timofti a înmânat distincții de stat, în cadrul unei ceremonii

Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti, a înmânat astăzi, 27 octombrie a.c., distincții de stat, în cadrul unei ceremonii oficiale. Distincțiile au fost conferite, anterior, prin decrete prezidențiale, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniile respective de activitate şi înaltă măiestrie profesională.
 
Astfel, au fost acordate: 
 
„Ordinul Republicii”:
 
BELOSTECINIC Grigore - rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei;
 
BRAGA Vladimir - ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
 
UNTILA Veaceslav - preşedinte al Curţii de Conturi a Republicii Moldova;
 
 „Ordinul de Onoare”:
 
Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă”, municipiul Bălți;
 
 
Ordinul „ Gloria Muncii”:
 
BERNAZ Eduard - șef de secție la Spitalul Clinic Republican;
 
BÎRCĂ Alic - conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova;
 
BUDĂI Nelea - vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău;
 
BUDEVICI-PUIU Anatolie - șef de catedră la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 
CĂLDARE Dumitru - conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova;
 
CLEVADÎ Valentina - judecător la Curtea Supremă de Justiţie;
 
COBĂNEANU Ala - judecător la Curtea Supremă de Justiţie;
 
CRISTEI Tamara - șef de catedră la Liceul Academiei de Științe a Moldovei;
 
CUROȘ Boris - director al Rezervației Naturale de Stat „Plaiul fagului”;
 
DĂNILĂ Ecaterina - profesor la Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, municipiul Chișinău;
 
DORGAN Viorel - prim-prorector la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 
FEURAȘ Eugenia - profesor universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei;
 
GÎLCA Boris - consilier al viceprim-ministrului în domeniul sănătății;
 
GRATI Vasile - profesor universitar la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău);
 
GRINCIUC Larisa - profesoară la Liceul Academiei de Științe a Moldovei;
 
GUȚU BAHOV Cornelia - șef de secție la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, municipiul Chișinău;
 
GUZNAC Valentin - secretar general adjunct al Guvernului;
 
HÎNCU Rodica șef de catedră la Academia de Studii Economice a Moldovei;
 
MACINSKAIA Vera - judecător demisionat la Curtea Supremă de Justiție;
 
MARIN Evghenia - șef de serviciu la Ministerul Educației;
 
MELNIC Nicolae - șef al policlinicii Stațiunii Balneoclimaterice „Codru” SRL;
 
MIȘCOI Gheorghe - profesor universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 
NEMȚANU Domnița - profesor-pensionat, comuna Cărpineni, raionul Hîncești;
 
NOVAC Svetlana - director executiv adjunct al Institutului Național al Justiției;
 
ROPOT Simion - redactor-șef al Monitorului Oficial al Republicii Moldova;
 
ROȘCA Ion - șef al Centrului Metodic Raional al Direcției Educație Sîngerei;
 
SANDULEAC Valeriu - director comercial al Societății pe Acțiuni „Moldovahidromaș”;
 
TIZU Minodora - director al Asociației Medicale Teritoriale Ciocana, municipiul Chișinău;
 
TRIBOI Vasile - decan la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 
UNGUREANU Tudor - director al Societății cu Răspundere Limitată „Garma-Grup”, raionul Hîncești;
 
VIZIR Victor - administrator al Societății cu Răspundere Limitată „Vinăria Hîncești”;
 
Medalia „Meritul Militar”:
 
BARBU Ghenadie - colonel al serviciului de salvare, șef de direcție;
 
Medalia „Meritul Civic”:
 
ALEXANDRU Ioan - conferențiar universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 
BRANIȘTE Gheorghe - șef de catedră la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 
BUDEVICI-PUIU Liliana - prorector la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 
CALUGHER Viorica - șef de catedră la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 
CARP Iurie - director de departament la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 
CASIAN Angela - conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei;
 
CUJBA Valentina - șef-adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău;
 
CULEA Stelian - lector superior la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 
DIMA Veronica - consultant principal la Cancelaria de Stat;
 
DOBROVOLSCHI Oleg - lector superior la Universitatea Tehnică a Moldovei;
 
DRANGOI Vasile - director general al Societății cu Răspundere Limitată „Drancor”, municipiul Chișinău;
 
GABURA Mariana - jurnalist, redactor-corector la Săptămînalul „Florile Dalbe”;
 
GOGU Vitalie - director al Rezervației Naturale de Stat „Codrii”;
 
GRAMA Dumitru - conferențiar universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 
GRIGOROI Lilia - decan la Academia de Studii Economice a Moldovei;
 
IVANU Anatolie - șef al Direcței Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica, municipiul Chișinău;
 
MALANCIUC Irina - director al Asociației Obștești ”Filiala din Republica Moldova a Organizației Non Profit „Lumos Foundation”;
 
MANOLACHI Victor - prodecan la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 
MOCROUSOV Elena - șef de catedră la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 
PERJU Veaceslav - profesor universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 
POLEVAIA-SECĂREANU Angela - șef de catedră la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 
POVESTCA Lazari - profesor universitar la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 
RACU Serghei - decan la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 
RAȘCULIOV Iurie - director al Școlii Profesionale nr. 3, municipiul Chișinău;
 
SALTANOVSCAIA Marina - director-adjunct al Liceului Teoretic „N. Gogol”, municipiul Chișinău;
 
SURDU Vladimir - director al Școlii Profesionale nr.3, municipiul Bălți;
 
TOMA Andrei - prorector la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 
TOMȘA Aurelia - șef de catedră la Academia de Studii Economice a Moldovei;
 
ȚURCAN Serghei - șef de catedră la Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 
UNTILĂ Iulia - director al Instituției preșcolare nr.224, comuna Cruzești, municipiul Chișinău;
 
ZAVATIN Galina - vicedirector al Spitalului  Clinic Municipal „Sfânta Treime”, municipiul Chișinău;
 
Medalia „Mihai Eminescu” :
 
BRĂNEANU Dumitru - cercetător eminescolog, România;
 
NEAGU Sandrinio - cercetător eminescolog, România;
 
Medalia „Nicolae Testemițanu”:
 
GOBLILA Valeriu - director al Centrului Stomatologic Municipal Chișinău;
 
VOLNEANSCHI Victor - conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu;
 
Titlul onorific „Maestru în Artă”:
 
CAPRIAN Igor - pictor-restaurator;
 
CIREȘ Vasile - director al Clubului Studențesc al Universității Tehnice a Moldovei, conducător al Ansamblului de dans „Tinerețea”;
 
MARINESCU Victor - artist plastic;
 
ROTARU Ludmila - membru al Uniunii Compozitorilor;
 
Titlul onorific „Om Emerit”:
 
BOSTAN Ion - academician, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei;
 
BRADU Mihai - lector la Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 
CARDANIUC Liudmila - șef de secție la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, municipiul Chișinău;
 
CHICUȘ Nicolae - rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 
CONDREA Elena - șef de laborator la Institutul de Inginerie al Academiei de Științe a Moldovei;
 
PANTÎRU Tudor - judecător la Curtea Constituţională a Republicii Moldova;