CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele țării a avut o întrevedere cu başcanul Găgăuziei, Irina Vlah

Părțile au discutat situaţia curentă din Autonomie şi din ţară.

Șeful statului a apreciat înalt rezultatele înregistrate de Găgăuzia în condițiile unei politici competente şi responsabile, promovate de Irina Vlah. În Autonomie sînt realizate mai multe proiecte sociale şi economice. Sînt stabilite relaţii de colaborare bilaterală şi multilaterală cu Rusia, Turcia, mai multe ţări din UE, dar şi cu regiuni aparte din aceste ţări.

Pînă la finele acestei săptămîni, se preconizează adoptarea bugetului pentru anul 2018. Igor Dodon și-a exprimat speranța că Legea Bugetului va fi adoptată şi va fi găsit un compromis între ramurile puterii din Autonomie, spre binele locuitorilor regiunii.

Totodată interlocutorii au discutat din nou chestiunea ce ţine de adoptarea de către Parlament a legilor care vizează Găgăuzia. Am reiterat: legile respective trebuie să fie adoptate în forma în care au fost elaborate de grupul de lucru, fără modificări suplimentare.

”Consider că tergiversarea adoptării de către majoritatea parlamentară a legilor cu privire la Găgăuzia poate avea un efect negativ asupra consolidării măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului şi în general a soluţionării diferendului transnistrean. Acest lucru demonstrează o dată în plus că Guvernul şi majoritatea parlamentară nu se grăbesc să-şi realizeze angajamentele luate faţă de regiunile Moldovei”, a subliniat șeful statului.

De asemenea, a fost abordată chestiunea privind returnarea legilor locale, legate de tentativa de a influenţa politica audiovizuală a regiunii. Başcanul Găgăuziei, Irina Vlah a restituit Adunării Populare a Găgăuziei pentru revizuire Legea „Cu privire la compania publică „Gagauziya Radio Televizionu”. Igor Dodon a și-a exprimat convingerea că în problemele ce ţin de audiovizual, autorităţile Găgăuziei ar trebui să se ghideze de Constituţia Republicii Moldova, de Legea RM „Cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei” şi actele normative ale Autonomiei Găgăuzia.

”Găgăuzia continuă să fie unul din pilonii statalităţii moldoveneşti. Îmi exprim speranța că noul an va fi și mai reuşit pentru Găgăuzia şi locuitorii săi şi că populația Găgăuziei va participa activ la alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova, preconizate pentru anul ce vine”, a concluzionat șeful statului.