CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare Președintelui Republicii Africa de Sud, domnul Matamela Cyril Ramaphosa

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

Cu prilejul Sărbătorii Zilei Libertății Republicii Africa de Sud, Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, sincere felicitări însoțite de urări de pace și prosperitate pentru poporul sud-african.

Pe această cale, doresc să-mi exprim aprecierea pentru cooperarea care există între țările noastre, precum și deschiderea Republicii Moldova pentru extinderea relațiilor bilaterale în domenii de interes reciproc.

Dorindu-Vă multă sănătate și succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.