CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, Domnul Nicolae Timofti, a adresat un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Independenței Georgiei, Domnului Giorgi Margvelashvili

EXCELENŢĂ,

 

Cu prilejul Zilei Independenţei Georgiei, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cordiale felicitări, însoțite de cele mai sincere urări de bine.

Acest eveniment frumos este o ocazie specială pentru a remarca rezultatele substanțiale obţinute de țara Dumneavoastră pe calea integrării în familia europeană.

Îmi exprim ferma convingere că Republica Moldova şi Georgia, prin promovarea continuă a dialogului politic şi dezvoltarea cooperării în cele mai diverse domenii de interes comun, vor reuşi să ridice la un nivel înalt  prosperitatea  țărilor  noastre.

Dorindu-Vă noi succese în activitatea de mare responsabilitate, iar poporului georgian – pace şi bunăstare, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările înaltei mele consideraţii.