CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul doamnei Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova, la evenimentul „Acțiuni comune de împădurire a Moldovei”

Rezervația științifică „Codrii”, s. Lozova,  raionul Strășeni

 

Dragi colegi,

Stimați reprezentanți ai corpului diplomatic,

 

Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la evenimentul de astăzi, unde ne propunem să discutăm cum decurg pregătirile pentru programul național de împădurire, care este o prioritate a actualei guvernări și o prioritate pentru mine în calitate de Președinte. Sper că discuția de astăzi ne va ajuta să stabilim etapele ce trebuie parcurse pentru pregătirea acestui program național așa încât cel târziu la sfârșitul anului viitor să putem să-l punem în aplicare.

Împădurirea este un subiect foarte important pentru țara noastră, chiar dacă problema nu poate fi soluționată imediat. Astăzi Republica Moldova are doar 11% din teritoriul său acoperit cu păduri. Lipsa pădurilor conduce la eroziunea solurilor, alunecări de teren, acces limitat la apă și în general la înrăutățirea calității vieții cetățenilor. Tocmai de aceea împădurirea este o prioritate a țării noastre pe termen lung. Doar restabilind pădurile Moldovei putem oferi generațiilor viitoare șansa de a trăi într-o țară verde și sănătoasă. În același timp, împădurirea va avea efecte pe termen mediu, de exemplu în agricultură, îmbunătățind calitatea solului și accesibilitatea apei, dar și pentru dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții în comunități.

Vreau să avem o abordare științifică la pregătirea și implementarea unui program de împădurire de nivel național. Aceasta înseamnă să ținem cont de schimbările climatice deja observate în zona noastră, dar și de impactul schimbărilor asupra mediului în următoarele decenii, prognozat de cercetători. Programul de reîmpădurire trebuie ajustat la aceste realități.

Un asemenea program poate și trebuie să devină un adevărat proiect național, realizat cu eforturile întregii societăți, pentru că el vizează un subiect unde nu pot exista divergențe. Toți oamenii respiră și au nevoie de aer curat ca să fie sănătoși, toată lumea are nevoie de acces la apă potabilă. Cu toții avem nevoie de soluri sănătoase, bogate în minerale pentru creșterea alimentelor.

Programul de împădurire trebuie să adune într-un efort comun angajații din silvicultură, autoritățile publice locale și centrale, mediul de afaceri, cercetătorii, proprietarii de terenuri și societatea civilă, dar și cetățenii de toate vârstele. Sunt convinsă că un asemenea efort instituțional comun va inspira oamenii, arătându-le că putem lucra împreună asupra unei probleme grave a societății noastre și putem găsi soluții de comun acord, care să aducă beneficii tuturor. Iar astfel, și cetățenii vor deveni „aliații” pădurii.

Pentru aceasta avem nevoie de un plan de acțiuni clar, care să asigure conservarea și dezvoltarea durabilă a resurselor forestiere în țara noastră. Trebuie să depunem toate eforturile pentru ca pregătirea acestui program să fie finalizată pe parcursul anului 2022, astfel încât cel târziu la sfârșitul anului viitor să trecem la etapa concretă de implementare a programului.

Programul asupra căruia lucrăm acum prevede creșterea suprafeței terenurilor împădurite din Republica Moldova cu cel puțin 100.000 hectare, în următorii ani, prin plantarea pe terenuri publice și restabilirea perdelelor forestiere a fâșiilor riverane de protecție și a terenurilor agricole. Împădurirea va preveni degradarea terenurilor și va consolida stabilitatea ecologică a țării.

În acest context, am un mesaj și pentru silvicultori, pădurari și alți angajați ai sectorului silvic. Este adevărat că, pe parcursul timpului, în acest sector au fost comise multe abuzuri. Cei care au admis asemenea abuzuri trebuie să răspundă conform legii. Dar nu este corect să spunem că toți angajații din acest sector sunt corupți, să-i punem pe toți în aceeași oală. Știu că sunt mulți oameni onești și muncitori printre pădurari, lucrători silvici, oameni care își fac meseria cinstit, cu abnegație, iar denigrarea lor de rând cu cei corupți nu este corectă.

Criticile generalizate ale societății în acest caz, la fel ca în alte domenii din sectorul public, afectează și descurajează sute de angajați onești care muncesc cinstit.

Trebuie revizuit modul de salarizare a angajaților din silvicultură. Oamenii din acest sector trebuie salarizați din bugetul de stat. Munca pădurarilor este una în folosul comunității, pentru țară și nu e bine ca ei să fie lăsați la autogestiune, unde sunt nevoiți să se descurce cum pot.

 

Dragi prieteni,

 

Programul național de conservare și dezvoltare durabilă a resurselor forestiere din Republica Moldova pentru anii 2022-2030 este o parte importantă a eforturilor țării noastre de a face față provocărilor locale și globale de mediu. Acest program reflectă și angajamentele noastre naționale și internaționale în domeniul protecției mediului.

Republica Moldova nu contribuie semnificativ la încălzirea globală prin emisii mari de gaze cu efect de seră, noi nu suntem o sursă importantă de poluare sau de contribuții la schimbările climatice. Totuși țara noastră va continua să depună eforturi pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră asupra mediului și a trece la o dezvoltare durabilă și o economie mai ecologică, cu emisii reduse. Conservarea resurselor naturale, îmbunătățirea sănătății publice și sporirea eficienţei economice şi ecologice se numără printre angajamentele asumate de Moldova odată cu semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Și aici aș vrea să accentuez importanța sprijinului comunității internaționale în realizarea acestor obiective. Republica Moldova este o țară mică, iar capacitățile noastre economice și de inovare sunt modeste pe moment.

Avem nevoie de susținerea partenerilor de dezvoltare în trecerea la un model de dezvoltare mai durabil și o economie verde, pentru a obține acces la tehnologiile verzi, la noi cunoștințe și soluții know-how pentru gestionarea eficientă a consecințelor schimbărilor climatice și a problemelor de mediu. Problemele ecologice afectează toate țările, iar soluțiile pentru ele pot fi găsite în abordări comune și eforturi solidare, în beneficiul tuturor oamenilor.

Contăm pe sprijinul comunității internaționale și în realizarea programului național de împădurire. Pădurile sunt sursa noastră de oxigen, apă și sol fertil. Trebuie să le restabilim și să lăsăm generațiilor următoare o țară verde și sănătoasă, în care să vrei să trăiești. Sper că vom avea astăzi o discuție activă și productivă, care să ne apropie de scopul stabilit. Vă mulțumesc!