CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Ceremonie inedită la Reședința de Stat: Nicolae Timofti a înmânat copia Stindardului Președintelui Republicii Moldova

În temeiul Legii nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice și al Decretului nr. 1458 din 23 februarie 2015 privind aprobarea Regulamentului Stindardului Președintelui Republicii Moldova, șeful statului Nicolae Timofti a înmânat astăzi, 11 noiembrie, la Reședința de Stat, copia Stindardului Președintelui Republicii Moldova ex-Președinților: domnului Mircea Snegur și domnului Petru Lucinschi.
Stindardul Președintelui Republicii Moldova reprezintă un simbol al autorității Președintelui în calitatea sa de șef al statului, de garant al suveranității, al independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării, de Comandant Suprem al Forțelor Armate ale Republicii Moldova.
În cadrul ceremoniei, șeful statului a menționat importanța evenimentului, ca fiind unul inedit în istoria statului nostru și în consolidarea unor tradiții ale instituției prezidențiale.
În mesajul său, Președintele Nicolae Timofti a specificat că, prin înmânarea copiei Stindardului, a dorit să sublinieze, în numele cetățenilor Republicii Moldova, continuitatea mandatului moral pe care îl au ex-Președinții, dar și a rolului important care le revine într-o societate democratică.
La rândul lor, cei doi ex-Președinți au evocat momentele de responsabilitate care le-au marcat perioada mandatului și și-au exprimat speranța că instituția prezidențială va rămâne în continuare un garant al suveranității și al stabilității.
Mircea Snegur a deținut mandatul de Președinte al Republicii Moldova, Comandant Suprem al Forțelor Armate, în perioada anilor 1990–1997. Petru Lucinschi a deținut mandatul de Președinte al Republicii Moldova, Comandant Suprem al Forțelor Armate, în perioada anilor 1997–2001.