CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

- Consultant principal în Secția comunicare cu mass-media a Direcției comunicare și protocol

Consultant principal în Secția comunicare cu mass-media a Direcției comunicare și protocol 1 funcție vacantă

Termen depunere dosare – 14 mai 2021, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice va include proba scrisă şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.
Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.

Descarcă: Formular de participare la concurs


Decizia Comisiei de concurs

Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova anunță că, în baza dosarelor depuse,  nu a fost selectat niciun candidat eligibil la funcția de consultant principal în Secția comunicare cu mass-media a Direcției comunicare și protocol. Concursul este prelungit.