CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

- Consultant principal în Direcția politică externă

Consultant principal în Direcția politică extern – 3 funcții vacante

Termen depunere dosare – 20 mai 2021, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice va include proba scrisă şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.
Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.

Descarcă: Formular de participare la concurs 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de consultant principal în Direcția politică externă 

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consultant principal  în Direcția politică externă:  

Candidații învingători ai concursului