CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

- Consultant în Direcția generală administrare patrimoniu

Consultant în Direcția generală administrare patrimoniu – 1 funcție vacantă

Termen depunere dosare - 30 aprilie 2021, ora 16.00.

 

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice va include proba scrisă şi interviul.


Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.

Descarcă: Formular de Participare  la concurs 

Lista Candidaților admiși la concursul pentru ocuparea  funcțiilor publice vacante

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice 

Candidatul învingător al concursului