CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii India, Pranab Mukherjee

EXCELENŢĂ,

Ziua Naţională a Republicii India îmi oferă deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai cordiale felicitări, împreună cu sincere urări de pace şi prosperitate pentru poporul indian prieten.

Profitînd de această ocazie, țin să subliniez că urmărim cu viu interes și ne bucură sincer succesele pe care le înregistrează ţara Dumneavoastră în realizarea creşterii economice şi sociale, precum şi progresul tehnico-ştiinţific remarcabil, care asigură modernizarea continuă a civilizaţiei indiene. Totodată, reafirm dorinţa fermă a Republicii Moldova de a extinde și a consolida relaţiile de prietenie și colaborare cu Republica India în diverse domenii de interes comun, spre binele ambelor țări și popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate şi frumoase realizări în activitatea Dumneavoastră de înaltă responsabilitate, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea distinsei mele consideraţii.