CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Coreea, Park Geun-Hye

EXCELENŢĂ,

Am deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, Dumneavoastră și poporului coreean cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoțite de urări de pace şi prosperitate, cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Coreea.

Cu această fericită ocazie, țin să-mi exprim satisfacţia în legătură cu ritmul ascendent de dezvoltare a relaţiilor de prietenie dintre Republica Moldova și Republica Coreea, reiterând, totodată, interesul constant al țării mele pentru aprofundarea colaborării moldo-coreene pe multiple planuri.

De asemenea, doresc să mulţumesc Agenţiei Coreene pentru Cooperare Internaţională pentru asistenţa valoroasă acordată Moldovei şi să reafirm că mizăm în continuare pe o cooperare fructuoasă şi pe schimburi de experienţă în domenii de interes pentru ambele state, precum tehnologiile informaţionale şi telecomunicaţiile, energia regenerabilă, agricultura performantă, cercetările ştiinţifice şi turismul.

Dorindu-Vă multă sănătate şi succese în activitatea Dumneavoastră de înaltă responsabilitate, Vă rog să acceptați, Excelenţă, asigurarea deosebitei mele consideraţii.