CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Preşedintelui Republicii Bulgaria, Domnului Rumen RADEV   

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Bulgaria, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate. 

Totodată, folosesc acest prilej pentru a saluta, cu profundă satisfacție, ritmul ascendent al relațiilor moldo-bulgare, bazate pe strînse legături istorice, prietenie și pe valori comune. 

Am convingerea că menținerea în continuare a unui dialog activ la nivel înalt va contribui și mai mult la extinderea colaborării bilaterale în cele mai diverse domenii, în beneficiul cetățenilor ambelor noastre țări. 

Reiterînd urările de succes continuu Dumneavoastră și întregului popor bulgar, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia deosebitei mele considerații.