CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Azerbaidjan, Ilham Heydar oglu Aliyev

Stimate Domnule Președinte,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere felicitări împreună cu alese urări de bine cu ocazia sărbătorii naționale a Azerbaidjanului – Ziua Republicii.

Am convingerea că țara Dumneavoastră va continua să avanseze cu pași siguri pe calea reformelor și transformărilor majore, promovând o politică internă eficientă și consolidându-și rolul pe arena internațională.

Folosesc această oportunitate pentru a confirma disponibilitatea de a desfășura în continuare acțiuni comune în vederea dezvoltării relațiilor bilaterale moldo-azere în spiritul prieteniei, al înțelegerii reciproce și al cooperării constructive în beneficiul popoarelor noastre.

Reiterând, în această zi de sărbătoare, urările de pace, mult bine și prosperitate, Dumneavoastră și poporului azer prieten, Vă rog să agreați, Stimate Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații.