CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Islandei, Guðni Thorlacius Jóhannesson, cu prilejul realegerii în funcție

EXCELENŢĂ,

Vă felicit cordial cu prilejul realegerii Dumneavoastră în funcția de

Președinte al Islandei și Vă urez deplin succes în exercitarea mandatului ce V-a
fost încredințat.

Folosind această ocazie, doresc să-mi exprim convingerea că relațiile

pragmatice și constructive ce stau la baza colaborării moldo-islandeze vor
cunoaște o dinamizare în toate domeniile de interes comun, cu rezultate benefice
pentru ambele noastre state.

Reiterând urările de bine, de sănătate și de mult spor în îndeplinirea înaltei

misiuni de guvernare a Islandei, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia
distinsei mele considerații.