CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat președintelui egiptean, Abdel Fattah El-Sisi, cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Arabe Egipt

EXCELENȚĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Arabe Egipt, am deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai călduroase felicitări împreună cu sincere urări de pace şi prosperitate continuă pentru poporul egiptean.

Folosind frumoasa ocazie, țin să-mi exprim convingerea că, prin eforturi conjugate, relaţiile de prietenie şi cooperare dintre Republica Moldova şi Republica Arabă Egipt vor cunoaşte o dinamică pozitivă pe dimensiunea colaborării bilaterale și multilaterale, în beneficiul ambelor noastre state și popoare.

Reiterînd urările de bunăstare şi progres, Vă rog să acceptaţi, Excelență, expresia distinsei mele consideraţii.