CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Doamnei Salome Zourabichvili, Preşedintele Georgiei

EXCELENȚĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Georgiei, îmi face o deosebită plăcere să Vă 
adresez cele mai sincere felicitări, însoţite de calde urări de pace și bunăstare continuă pentru întregul popor georgian.

Folosind ocazia specială, doresc să exprim convingerea că relaţiile de 
prietenie şi bună cooperare, care s-au dezvoltat între Republica Moldova şi Georgia, se vor intensifica și extinde pe mai departe în diverse domenii de interes comun, spre beneficiul ambelor noastre ţări şi popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate, succese și noi realizări în exercitarea înaltei funcții în stat, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările deplinei mele considerații.