CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj adresat de Președintele Republicii Moldova, Igor DODON, cu prilejul Zilelor scrisului și culturii slave

Stimați concetățeni,

Potrivit tradiției, deja de 31 de ani, în fiecare primăvară, Republica Moldova sărbătorește pe larg Zilele scrisului și culturii slave. Manifestările încep pe data de 24 mai – de Ziua pomenirii Sfinților întocmai cu Apostolii Metodie și Chiril, învățătorii slavilor. Frații sfinți au dat lumii slave alfabetul chirilic, au pus bazele culturii, literaturii, artei, științei și teologiei slave.


Zilele scrisului și culturii slave ocupă un loc aparte în suita sărbătorilor național-culturale organizate pe meleagurile Moldovei. În aceste zile îi cinstim pe renumiții iluminiști, întărim tradițiile și legăturile culturale și lingvistice ale tuturor etniilor din Republica Moldova.


Folosesc această plăcută ocazie pentru a exprima sincere mulțumiri pentru activitățile obștești pe care le desfășoară cu mult entuziasm organizațiile etnoculturale ale ucrainenilor, rușilor, bulgarilor și belarușilor din Moldova, entități care se manifestă ca parte activă a societății civile, joacă un rol important în promovarea idealurilor de pace, de bună înțelegere și a învățăturii Sfinților frați Metodie și Chiril.


Doresc să vă asigur că statul va continua să sprijine comunitățile slave și pe reprezentanții altor etnii din țara noastră, să promoveze o politică echilibrată care să consolideze relațiile interetnice, să prevină discriminarea pe motive etnice, lingvistice și religioase și să dezvolte diversitatea culturală a societății moldovenești.


Dragi prieteni,


În anul curent, manifestările prilejuite de Zilele scrisului și culturii slave se desfășoară online. Această măsură forțată este o bună ocazie de a admira concertele și întâlnirile pregătite de organizatori pentru spectatori și oaspeți nu numai în țara noastră, ci și în străinătate.

Cu ocazia deschiderii Zilelor scrisului și culturii slave vă adresez sincere și cordiale felicitări, împreună cu urări de multă sănătate, bunăstare și prosperitate întregului popor moldovenesc.