CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Componența

Anexa nr. 2

la Decretul Președintelui Republicii Moldova

nr. 309-VIII din 28 iulie 2017

 

 

 

CONSILIUL  SOCIETĂȚII  CIVILE

 

Președinte

DODON Igor

-

Președintele Republicii Moldova

Secretar

POSTURUSU Nicolae

-

secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova

 

COMPONENȚA  COMISIILOR  DE  PROFIL  ALE  CONSILIULUI

Comisia pentru integritate și expertiză juridică

Președinte

MIDRIGAN Pavel

-

decan al Facultății Relații Internaționale a Universității de Studii Politice și Economice Europene  „Constantin  Stere”

Membri:

BANARU Vadim

-

avocat

BÎRGĂU Mihail

-

doctor habilitat în drept, profesor universitar

COJOCARI Eugenia

-

doctor habilitat în drept, șef al Catedrei Drept Privat a Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

COJOCARI Oleg

-

jurist

DEREVENCO Vitali

-

jurist, șef adjunct al Direcției generale a Administrației Bașcanului Găgăuziei UTA  Găgăuzia

GROSU Alexandru

-

avocat

PANȚÎRU Victor

-

avocat

PISARENCO Olesea

-

avocat

POPIL Angela

-

avocat

RAILEAN Petru

-

jurist, ex-judecător la Curtea Constituțională a Republicii Moldova

ZGARDAN Diana

-

notar


Comisia pentru constituționalitate și drepturile omului 

Președinte

PULBERE Dumitru

-

ex-președinte al Curții Constituționale a  Republicii  Moldova

Membri:

BEJAN Octavian

-

profesor, conferențiar universitar la Departamentul de psihologie, securitate și drept al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată

BOSÎI Gheorghe

-

jurist la Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități

BUJOR Valeriu

-

doctor în drept, profesor universitar, rector al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată

CUZNEȚOV Alexandru

-

doctor în drept, avocat, conferențiar universitar  la Departamentul drept privat al Facultății Drept a Universității de Stat din Moldova

GUȚULEAC Victor

-

profesor universitar

ISMAILOV Namig

-

jurist, expert în drept constituțional

MARIȚ Alexandru

-

doctor în drept, profesor universitar, conferențiar universitar

MIȘIN Serghei

-

doctor în drept, conferențiar universitar

TALMACI Roman

-

președinte al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești


Comisia pentru mass-media și comunicare 

Președinte

PAHOMOVA Elena

-

jurnalist, producător „NTV-Moldova”

 

Membri:

BERLINSKI  Ion

-

ziarist

BEZOBRAZOV Dmitri

-

jurist

MANASTIRLI Serghei

-

jurnalist

MIHAIL Dinu

-

jurnalist, scriitor

MIHAIL Valeriu

-

jurnalist, scriitor

PERUNOV Veaceslav

-

editor al ziarului independent „СП”,  municipiul  Bălți

ROBU Ion

-

ziarist sportiv

ROITBURD Elena

-

jurnalist, comentator

SEMIONOVA Iulia

-

președinte al Asociației jurnaliștilor de limbă rusă 

VARDANEAN Ernest

-

politolog, publicist

VOLNIȚCHI Igor

-

jurnalist, scriitor


Comisia pentru susținerea diasporei

Președinte

GRÎU-BORA Cătălina

-

economist

Membri:

AGHENIE Constantin

-

antreprenor, Rovigo, Republica Italiană

ATANASOV Pavel

-

antreprenor, Republica Belarus

CEBOTARI Olga

-

director general al Organizației Obștești „Centrul susținerii tineretului din Moldova”, orașul Moscova, Federația Rusă

HIOARA Dumitru

-

specialist bancar la HypoVereinsbank-Unicredit Bank AG, Munich, Republica Federală Germania

OSADCII Olga

-

președinte al Comunității Europei de Est și Asiei Centrale din Huntsville, Alabama, Statele Unite ale Americii

SAVOIA Luigi

-

specialist în strategie de marketing și comunicare, fondatorul proiectului „Moldova în Progres”,  Republica Italiană

SELEZENY  Lidya

-

președinte al diasporei Republicii Moldova în orașul Surgut, Federația Rusă

TANASII Alexandru

-

consilier al președintelui Asociației moldovenilor din Sankt Petersburg, Federația Rusă

TONU Maria

-

președinte al Comunității moldovenilor din  Ontario,  Canada 


Comisia pentru sănătate 

Președinte

GUDUMAC Eva

-

doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,  academician

Membri:

BOLOGAN Nicolai

-

doctor în științe medicale

GHIDIRIM Nicolae

-

profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale

GÎȚU Lora

-

asistent universitar la Catedra Medicină de Familie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

MAGDEI Mihail

-

doctor habilitat în științe medicale, cercetător științific principal la Centrul Național de  Sănătate  Publică

ȘCIUCA Svetlana

-

doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

ȘTEPA Sergiu

-

doctor în științe medicale, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

ZLATOVCEN Alexei

-

doctor în științe medicale, șef al Direcției principale sănătate și protecție socială din UTA Găgăuzia 


Comisia pentru tineret 

Președinte

ROIBU Dumitru

-

activist civic, președinte al Asociației Obștești „Urmașii lui Ștefan”

Membri:

CHISEEV Dumitru

-

activist civic, jurnalist, profesor universitar la Universitatea de Stat din Comrat, UTA Găgăuzia

DIMOGLO Nina

-

președinte al mișcării de tineret „Ileri”, Comrat, UTA Găgăuzia

ILASCIUC Andrei

-

lucrător în domeniul tineretului, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova

PROZOROVSCHI Andrei

-

reprezentant al Senatului Studențesc al Institutului Relații Internaționale al Moldovei

SÎRBU Igor

-

președinte al Alianței Naționale YMCA din  Republica  Moldova

TABACARI Alina

-

activist civic, voluntar, lucrător în domeniul tineretului


Comisia pentru sport și turism

Președinte

CASAPU Tudor

-

campion olimpic, președinte al Federației de Haltere din Republica Moldova

Membri:

CIOBANU Eduard

-

președinte al Asociației Presei Sportive din Republica Moldova 

DORGAN Viorel

-

doctor habilitat, profesor universitar, prim-prorector al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport

EȘANU Marcela

-

consultant în comunicare și relații publice

GROSUL Valeriu

-

director al școlii sportive specializate de tenis de masă din orașul Dubăsari, Antrenor Emerit și Lucrător Emerit în domeniul sportului din Republica Moldova

MANOLACHI Veaceslav

-

doctor habilitat, profesor universitar, rector al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport

MARDARE Vasile

-

pecialist principal în Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău

MĂRGINEANU Gabriel

-

președinte al Asociației Patronale a Industriei  Turismului

OVSEANIC Domnica

-

director general al Agenției de Turism „Moldova Discovery” 

POPEL Vasile

-

profesor de educație fizică la Liceul Teoretic „Olimp”, director al Agenției Teritoriale Olimpice și Sportive din raionul Rezina

SCRIPNIC Constantin

-

director al Complexului Sportiv „Futsal Arena FMF”, comuna Ciorescu

ȘIȘCAN Alexandru

-

președinte al Asociației Obștești „Asociația de Rugby din municipiul Chișinău”


Comisia pentru cultură, educație și știință 

Președinte

BENIUC Valentin

-

doctor în istorie, doctor habilitat în științe politice, rector al Institutului de Relații Internaționale din Moldova

Membri:

CIOBU Emil

-

doctor în filosofie, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova,  ex-ambasador al Republicii Moldova  în  România

COSTACHI Gheorghe

-

doctor habilitat în drept, academician, profesor universitar, cercetător științific principal la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al  Academiei  de  Științe  a  Moldovei

CURDOV Ivan

-

profesor universitar, șef al Catedrei Educație Fizică și Sport a Institutului de Relații Internaționale din Moldova

DRUMEA Luminița

-

secretar al Consiliului UNESCO în Republica Moldova

GALBEN Andrei

-

doctor în istorie, rector al Universității Libere Internaționale din Moldova

GORGOS Vlad

-

Artist al Poporului, conducător artistic al  formației  „Millenium”

GROSUL Vladislav

-

doctor în istorie, profesor universitar, cercetător științific principal la Institutul Rus de Istorie  al Academiei  de  Științe  a  Federației  Ruse

MADAN Veaceslav

-

ex-ministru al culturii, ex-ambasador

NEGUȚA Eugen

-

conducător artistic al Ansamblului de acordeoniști  „Concertino”

PALIȚ Nicolae

-

Artist al Poporului, solist în Orchestra de Muzică Populară „Folclor”

ȘAPOVALOV Boris

-

doctor în filosofie

ȘLAPAC Mariana

-

cercetător științific principal la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei

ȚURCAN Valeriu

-

doctor în arte, scriitor, ex-viceministru al culturii


Comisia pentru protecția socială, ocrotirea familiei, mamei și copilului 

Președinte

MANEA Leonid

-

ex-președinte al Confederației Sindicatelor din Moldova

Membri:

BONDARCIUC Nicolae

-

economist, ex-deputat în Parlament

CALICIȘCOVA-TATARU Liubovi

-

jurist, magistru în politologie

CREMINSCHI Maria

-

consultant principal pe probleme sociale în Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova

DODIȚĂ Ghenadie

-

economist, asistent broker

MOSCALEV Vladimir

-

activist obștesc

PURCAREANU Gheorghe

-

manager

SÎRBU Ala

-

profesoară de chimie, gradul I

SOFRONIE Dumitru

-

doctor habilitat în științe medicale

SPATARU Tatiana

-

doctor habilitat în sociologie la Academia de Științe a Moldovei

SUHODOLSKAIA Lilia

-

magistru în dreptul familiei la Universitatea  de Stat din Comrat, UTA Găgăuzia

ȘCETININ Vladimir

-

președinte al Asociației Obștești „Organizația Veteranilor din Republica Moldova”, sectorul Botanica, municipiul Chișinău


Comisia pentru consolidarea statalității și reintegrarea țării 

Președinte

STEPANIUC Victor

-

doctor în istorie, decan la Institutul de Relații Internaționale din Moldova

Membri:

CÎRLAN Gheorghe

-

jurist, avocat, ex-deputat în Parlament

CÎVÎRJIC Afanasi

-

jurist, ex-procuror

IAROSZEWSKI Edward

-

economist, președinte al Asociației polonezilor  din  Republica  Moldova

LAVRIC Aurelian

-

doctor in istorie, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

LUPAȘCO Mihail

-

jurnalist, scriitor

PARCEVSCHI Nicolae

-

lector superior, specialist în psihologie militară, colonel în rezervă

POLICINSCHI Grigore

-

inginer, președinte al raionului Dubăsari

Preasfințitul MARCHEL (Nicolai MIHĂIESCU)

-

Episcop de Bălți și Fălești

PUȘCAȘ Anatolie

-

magistru în relații internaționale

PUȘCAȘ Victor

-

doctor în drept, ex-președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova

ROMAN Alexandru

-

doctor habilitat în istorie, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova

SIDOROV Mihail

-

jurist, ex-deputat în Parlament

SOBOR Eugen

-

politolog, regizor, jurnalist, ex-ministru al culturii

ȘEVCENCO Ruslan

-

doctor în istorie, director adjunct al Institutului de Politici  Eficiente,  Chișinău

ȘORNICOV Piotr

-

doctor în istorie, Asociația istoricilor și  politologilor  din  Moldova

VOLOH Lilia

-

profesoară, șef al secției studii, Colegiul de  ecologie,  Chișinău


Comisia pentru relații interetnice 

Președinte

BELEACOVA Elena

-

expert în domeniul drepturilor omului și al relațiilor interetnice, doctor în științe economice

Membri:

ALLAHVERDIEV Muharib Rasid Oglu

-

membru al Consiliului Congresului azerilor din Republica Moldova

ANICHIEVA Taisia

-

președinte al Asociaţiei Obştești „Comunitatea Directorilor Instituţiilor de Învăţămînt Preuniversitar cu predare în Limba Rusă”

BONDARCIUC Oxana

-

președinte al Organizaţiei Obştești „Primăvara  Poloneză  în  Мoldova”

CERARI Аrtur

-

președinte al Organizaţiei Obştești „Bare – rom”

GUȚUL Nicolai

-

președinte al Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Slavilor „Vece” din Republica Moldova

IANIEV Vladimir

-

președinte al Societății de Cultură Greacă „Elefteria”  din  Republica  Moldova

MIHAILOV Vasilii

-

președinte al Comunității Ruso-Slavone din  orașul Cahul

OLEINIC Nicolai

-

președinte al Comunității Ucrainene din Republica Moldova

PETROVICI Alexei

-

președinte al Asociației Obștești „Clubul istoric-patriotic rus”

STATKEVICI Iurii

-

președinte al Comunității Belaruse din Republica   Moldova

ŞUSTER Marina 

-

director al Comunităţii Evreieşti din Republica  Moldova

TERZI Nicolae

-

președinte al Comunității Găgăuze din Republica  Moldova 

VARTANIAN Gaik

-

politolog, președinte al Comunității Armene din  Republica  Moldova 

ZABUNOV Ivan

-

președinte al Societății Bulgare „Renaştere” 


Comisia pentru culte și patrimoniu cultural 

Președinte

BORȘEVICI Victor

-

academician, profesor universitar

 Membri:

BALAN Mihai

-

paroh al Catedralei „Providența Divină”, Episcopia Romano-Catolică din Chișinău

BRIC Evgheni

-

doctor în științe economice, director executiv                 al Asociației Obștești „Institutul Iudaic”

CHEIBAȘ Vadim

-

secretar mitropolitan, secretar al Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

GHERMANOV Serghei

-

pastor al Bisericii Creştine Evanghelice Baptiste din orașul Cricova, municipiul Chişinău

PARNOV Vladimir

-

jurist, etnograf

PASCARU Nicolae

-

activist civic, fondatorul mișcării de tineret „Voievod”

PLATON Nicolae

-

doctor în științe economie, conferențiar universitar, președinte al Asociației Obștești „Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din Republica Moldova”

TUDOS Vasile

-

Doctor Honoris Causa la Academia Internațională de Informatizare a Organizației Națiunilor Unite

ȚVIRCUN Victor

-

academician, profesor universitar în secția științe umanistice și arte a Academiei de Științe a Moldove


Comisia pentru veteranii Forţelor Armate, ai organelor de drept și participanţii la conflictele militare 

Președinte

GAICIUC Victor

-

general de brigadă în rezervă, președinte al Asociației Obștești „Uniunea Ofițerilor din Republica Moldova”

Membri:

ALERGUȘ Victor

-

președinte al Asociației Obștești „Uniunea Veteranilor „Sfîntul Gheorghe Biruitorul

BOTNAREVSCHI Vergil

-

colonel în rezervă, șeful Catedrei militare a Universității de Stat din Moldova

CALCEA Andrei

-

locotenent-colonel în rezervă, președinte al Organizației teritoriale Orhei a Asociației Obștești „Uniunea Națională a Veteranilor pentru Apărarea Independenței Republicii Moldova”

COCIUG Anatolii

-

colonel în rezervă, președinte al Asociației Obștești „Federația veteranilor și rezerviștilor structurilor de forță din Republica Moldova”

CONDRATENCO  Ghennadi

-

general-maior în rezervă, copreședinte al Asociației Obștești „Uniunea Ofițerilor din Republica Moldova” 

DONOS Efim

-

colonel în rezervă, președinte al Asociației Obștești „Organizația Veteranilor Serviciului  de Grăniceri din Republica Moldova”

GLADCOV Pavel

-

colonel în rezervă, veteran al celui de al Doilea Război  Mondial

GROIAN Iurie

-

colonel în rezervă, președinte al Asociației Obștești „Asociația Internațională a Veteranilor „Vulturul”

MACOVEI Nicolae

-

colonel de poliție în rezervă, vicepreședinte al Asociației Obștești a Veteranilor și Pensionarilor a Ministerului Afacerilor Interne

MOCAN Mihail

-

maior în rezervă, președinte al Asociației Obștești „Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan”  a  Republicii  Moldova

MUNTEAN Demian

-

general-maior în rezervă, prim-vicepreședinte al Asociației Obștești „Organizația Veteranilor din Republica Moldova”

OLIEVSCHII Vladimir

-

locotenent-colonel în rezervă, președinte                       al Asociației Obștești „Organizația Veteranilor Trupelor de Carabinieri din Republica Moldova”

PETRICA Nicolae

-

general de brigadă în rezervă, președinte al Asociației Obștești „Liga Veteranilor Forțelor Armate a Republicii Moldova „Ștefan cel Mare și Sfînt”

PRISACARI Iurie

-

președinte al Asociației Obștești „Uniunea Veteranilor, Protecție Civilă, Pompieri, Salvatori

PUIU Vasile

-

președinte al Asociației Obștești „Asociația Veteranilor Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”

ȘEFER Anatoli

-

locotenent-colonel în rezervă, secretar al Asociației Obștești „Asociația Veteranilor Războaielor și Conflictelor Armate Locale din Republica Moldova”

VICOLAȘ Andrei

-

colonel în rezervă, vicepreședinte al Asociației Obștești „Uniunea „Cernobîl” din Moldova 


Comisia pentru problemele populației legate de demografie și migrație

Președinte

SAINSUS Valeriu

-

doctor în științe geografice și demografice, conferențiar universitar la Academia   de Studii Economice a Moldovei

Membri:

CHEIANU-ANDREI Diana

-

doctor în sociologie la Universitatea de Stat din Moldova

GAGAUZ Olga

-

doctor habilitat în sociologie, vicedirector al Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei 

MATEI Constantin

-

profesor la Academia de Studii Economice a Moldovei

PALADI Gheorghe

-

academician, profesor, doctor habilitat

PENINA Olga

-

doctor în științe medicale, conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie  „Nicolae  Testemițanu”

VACULOVSCHII Dorin

-

doctor în științe economice, conferențiar universitar la Academia   de Studii Economice a Moldovei