CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

- Anunț privind ocuparea funcţiilor publice vacante

10 septembrie 2020

Anunț privind ocuparea funcţiilor publice vacante

 

Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante/temporar vacante

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante/temporar vacante:

- consultant principal în Secția drept public – 1 funcție vacantă

Termen depunere dosare – 25 septembrie 2020

- consultant principal în Direcția consultanță – 1 funcție vacantă

Termen depunere dosare – 25 septembrie 2020

- consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate – 1 funcție vacantă

Termen depunere dosare – 25 septembrie 2020

- consultant în Secția protocol și comunicare – 1 funcție temporar vacantă

Termen depunere dosare – 25 septembrie 2020

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.
Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.

               Descarcă: Formular de participare la concurs 

1. Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante

2. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

3. Rezultatele concursului:

  • Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal în Direcția consultanță este desemnată doamna Bordea Nina. 
  • Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal în Secția drept public este desemnată doamna Cotruță Olga. 
  • Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate este desemnat domnul Todiraș Serghei.
  • Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consultant în Secția protocol și comunicare este desemnată doamna Lisnic Nadejda.